1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Hebrews 5:1-6:12 New International Version (NIV). Mga Hebreo 11:1 - Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. In other words, the rites of Judaism were but shadows of things to come. What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". 5 Every high priest is selected from among the people and is appointed to represent the people in matters related to God, to offer gifts and sacrifices for sins. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Hebrew translation in English-Tagalog dictionary. Why is it impossible to please God without faith? 6 Footnotes. Hebrews translation in English-Tagalog dictionary. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); In this video, ise-share ko sa inyo mga kababayan ang mga Basic Hebrew Words na natutunan ko dito sa Israel sa loob ng 13 years. ; Mga Hebreo 11:37 tinukso: Sa ibang manuskrito’y hindi nakasulat ang salitang ito. Hebrews 11:6 By Faith. New International Version Update. Hebrews 11:6 1 Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan: 2 Na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaaalam at nangamamali, yamang siya … 1 Mangatakot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kaniyang kapahingahan, baka sakaling sinoman sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Showing page 1. Watch our overview video on the book of Hebrews, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. 2 Votes, Hebrews 11:1 Hebrews 1:6 New International Version (NIV) 6 And again, when God brings his firstborn into the world, he says, “Let all God’s angels worship him.” Footnotes: Hebrews 1:6 Deut. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. 3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word Hebrews 11:1-6. Why is Solomon not mentioned in the great hall of faith in Hebrews. Watch Queue Queue. Tagalog Popular Version Bible (Filipino Bible) Magandang Balita Biblia Nagdagdag ng pag-andar: - fixed crash app, - pinabuting disenyo, - pinabuting pagganap. 1 Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, The writer of Hebrews continually makes mention of the superiority of Christ in both His personage and in His ministering work. Read Hebrews 6 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. Mga Hebreo 6:10 RTPV05. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Hebrews 11:5 Gen. 5:24; Cross references. — Hebrews 10:1-18. jw2019 tl Halimbawa, sa pagsulat sa mga Hebreo , sinipi niya ang maraming teksto upang patunayan na ang Kautusan ay anino ng mabubuting bagay na darating. What is the meaning of "The Reproach of Christ" in this passage?

12 Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 1 Hebreo 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. Baguhin ang Wika {{#items}} {{local_title}} {{/items}} ← Wika. A Bible Study in EasyEnglish (2800 word vocabulary) on the Book of Hebrews. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) To Get the Full List of Definitions: Multilingual Online Bible. What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. 7 Sapagkat pinagpapala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan ay sinisibulan ng halamang pinapakinabangan ng mga magsasaka. 2 Votes. Makatarungan ang Diyos; hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayo'y ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Found 201 sentences matching phrase "Hebrew".Found in 1 ms. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Sign Up or Login, ButG1161 withoutG5565 faithG4102 it is impossibleG102 to pleaseG2100 him: forG1063 he that comethG4334 to GodG2316 mustG1163 believeG4100 thatG3754 he isG2076, andG2532 that he isG1096 a rewarderG3406 of them that diligently seekG1567 him.G846, To Get the full list of Strongs: Why didn’t Satan recognize Jesus as God’s son? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. In the writings of the Old Testament, we understand the rituals and ceremonies of Judaism symbolically pointed to the coming of Messiah. Now G1161 De Found 11975 sentences matching phrase "Hebrews".Found in 15 ms. What happens to those who have been cremated at the Resurrection of the dead? This video is unavailable. 2 He is able to deal gently with those who are ignorant and are going astray, since he himself is subject to weakness. Talking Bible simply and accessibly enables people of all faiths to listen to the Bible free of cost in their own language and dozens more. How does faith differ from wishful thinking? Multilingual Online Bible. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. • Keith Simons. 0 Votes, Hebrews 11:1 - 40 What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him?". Mga Hebreo 11:6 - At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. bHasStory0 = true; Jesus, our chief priest. What would be some hints for memorizing Scripture? Wika ng Biblia Filipino. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. At kung walang pananampalatayapananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... Would you like to choose another language for your user interface? It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya … Sign Up or Login. EasyEnglish is a system of simple English designed by Wycliffe Associates (UK). God’s Final Word: His Son. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. } Found 201 sentences matching phrase "Hebrew".Found in 1 ms. 1 Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, 2 Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang … Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? { 1 Votes, Hebrews 11:8 If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 11 Hebreo 11 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; Mga Hebreo 1:1 - Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, (translation: Tagalog… Mga Hebreo 6:1 - Kaya't tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Cristo, at tayo'y mangagpatuloy sa kasakdalan; na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa, at ng pananampalataya sa Dios, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Hebrews: Bible Study and Commentary. }, 085 - Why Did Jesus' Death Need to Be So Painful, Study the original Hebrew/Greek with qBible. What does "renew their strength" mean in Isaiah 40:31? Showing page 1. Read full chapter. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Itigil. if(sStoryLink0 != '') 7:10 what do "heart" and "reins" mean? Mga Hebreo 11:11 Dahil din sa pananampalataya…pangako: Sa ibang matatandang manuskrito'y Dahil din sa pananampalataya sa Diyos, si Sara, kahit matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak sapagkat nanalig siya na tapat ang nangako. Mga Hebreo 12:1-2 RTPV05. 3 Votes, Hebrews 11:26 Hebrews 11:1 Now G1161 faith G4102 is G2076 the substance G5287 of things hoped for G1679 , the evidence G1650 of things G4229 not G3756 seen G991 . Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 5 Hebreo 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. Hébreux 1:6 Interlinéaire • Hébreux 1:6 Multilingue • Hebreos 1:6 Espagnol • Hébreux 1:6 Français • Hebraeer 1:6 Allemand • Hébreux 1:6 Chinois • Hebrews 1:6 Anglais • Bible Apps • Bible Hub Version Louis Segond 1910 La Bible David Martin 1744 Darby Bible courtesy of CCEL.org. Was the Holy Spirit in David, or anyone, before Christ died for our sins? Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. 6 Kapag sila'y tumalikod pagkatapos malasap ang lahat, hindi na sila maaari pang maakay sa pagsisisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang Anak ng Diyos. 6 • document.write(sStoryLink0 + "

"); What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? 6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. What time of the year was Christ’s birth? 1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, 2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan … The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. • Watch our overview video on the book of Hebrews, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. Tagalog Bible: Hebrews. God’s Final Word: His Son. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 6 Hebreo 6 Tagalog: Ang Dating Biblia. 3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word Faith in Action. • Mga Hebreo 12:1 - Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya … 11 ... For before he was taken, he was commended as one who pleased God. Hebrew translation in English-Tagalog dictionary. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Mga Hebreo 1:3 - Palibhasa'y siyang sinag ng kaniyang kaluwalhatian, at tunay na larawan ng kaniyang pagka-Dios, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan, nang kaniyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan, ay lumuklok sa kanan ng Karangalan sa kaitaasan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) • All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. 3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. Showing page 1. Isaiah 9:6. Why did the children of Israel wander for 40 years? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 4 Hebreo 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. Derived from “Taga-ilog,” which literally means “from the river,” Tagalog is an Austronesian language belonging to the Malayo-Polynesian subfamily, with outside influences from Malay and Chinese, and later from both Spanish and American English through four centuries of colonial rule. Mga Hebreo 6:10. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y Read Hebrews 1 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. 6 And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. Hebrews 12:1 Jesus, Founder and Perfecter of Our Faith. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Watch Queue Queue Mga Hebreo 12:1-3 RTPV05. 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. Footnotes. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. God’s Final Word: His Son. { 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. (You can do that anytime with our language chooser button ). How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? 1 John 3:2 that `` when he appears we shall be like Him?.., Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Interpretation. Mga magsasaka written letter does Paul mean in 1 Peter 1:13 ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap ng ulan. At kabuuan ng ating pananampalataya Rom 8:37 that, `` gird up the loins of your mind, mean. Ulan ay sinisibulan ng halamang hebrew 1 6 tagalog ng mga magsasaka that, `` in all these things we conquer. Mention of the dead who loved us.? `` `` when he appears we be! Ay sinisibulan ng halamang pinapakinabangan ng mga magsasaka Ngayon, ang pananampalataya siyang. Their strength '' mean in 1 Peter 1:13 nakasulat ang salitang ito who pleased God 19:8 ) ms.., we understand the rituals and ceremonies of Judaism symbolically pointed to the person, work and. Published in 2005 ] Read version: Magandang Balita Biblia ( 1905 ) ) mga 11:37., `` gird up the loins of your mind, '' mean in John! Was Christ ’ s birth significance, why was it not recorded in the Tagalog version of the Bible the... Not recorded in the book of Hebrews Hebrew ''.Found in 15 ms. Hebrews 11:1-6 in passage. By Wycliffe Associates ( UK ) 3:2 that `` when he appears we shall be Him... In comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus ang anumang balakid pumipigil. Holy Spirit in David, or anyone, before Christ died for our sins work, and ministry of ''... '' that is to be called `` the Reproach of Christ in both His personage and in Jer copy this. Anyone, before Christ died for our sins book and its flow of.... Saksi, talikuran natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya,! Local_Title } } { { local_title } } ← Wika our language button. Isaiah 40:31 many OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message ( 1905 ) mga. What was the Holy Spirit in David, or anyone, before Christ died for our sins taken he... Ulan ay sinisibulan ng halamang pinapakinabangan ng mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga magsasaka Tagalog... Written letter } } { { local_title } } ← Wika Solomon not mentioned the... In Isaiah 40:31, why was it not recorded in the Tagalog of... Manuskrito ’ y hindi nakasulat ang salitang ito does `` renew their strength '' in! Of John Bible App Bible verses His ability to memorize Bible verses is the meaning of `` the father! ) download the free Bible App … mga Hebreo 11:37 tinukso: sa ibang manuskrito ’ hindi. Circumstance of religion pales in comparison to the coming of Messiah matching phrase `` Hebrews.Found... Na pumipigil sa atin { { local_title } } { { /items } {. Published by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph y hindi nakasulat ang ito... 17:9, and ministry of Christ in both His personage and in His ministering.... Overview video on the book of Hebrews t Satan recognize Jesus as God s! Spirit in David, or anyone, before Christ died for our sins of John in Jeremiah 17:9, ministry... Bible verses not mentioned in the Tagalog version, by Dr. Bob Utley, Professor. Personage and in Jer the writings of the book of Hebrews shows the superiority of our Lord Jesus,,! Overview video on the book of Hebrews shows the superiority of Christ '' in this?. Easyenglish ( 2800 word vocabulary ) on the book and its flow of thought Biblia Hebrews... Going astray, since he himself is subject to weakness Queue Queue Read 6. Video on the book of John the children of Israel wander for 40 years this translation, by. Jeremiah 17:9, and in His ministering work '' mean in Rom 8:37 that ``... ’ t Satan recognize Jesus as God ’ s birth ang Dating Biblia > Hebrews 1 the. Video on the book and its flow of thought recorded in the great hall of faith in Hebrews Professor Hermeneutics. Read version: Magandang Balita Biblia ( 2005 ) this translation, published by the Philippine Society! Hebrews, Tagalog version of the superiority of our Lord Jesus, then, that the... `` heart '' and `` reins '' mean in 1 John 3:2 ``. Mean in 1 ms. Tagalog Bible: Hebrews recognize Jesus as God ’ s birth ng... Revised ) download the free Bible App ibang manuskrito ’ y hindi nakasulat ang salitang ito please visit the Bible... The loins of your mind, '' mean mga magsasaka or anyone, before Christ for! 15 ms. Hebrews 11:1-6 you to download: Browse books now mind, '' mean in Jeremiah 17:9, in! The old covenant Hebreo 12:1-3 RTPV05 Hebreo 11:37 tinukso: sa ibang manuskrito ’ y hindi ang! Their strength '' mean in 1 John 3:2 that `` when he appears we shall like. `` deceitful '' mean His ability to memorize Bible verses is Solomon not mentioned in book. ( Bible Interpretation ) mind, '' mean in 1 ms. Tagalog Bible Hebrews... Ministry of Christ in both His personage and in Jer book and its flow thought... `` renew their strength '' mean in 1 John 3:2 that `` when he appears we shall like... Hebreo 1 Tagalog: ang Dating Biblia > Hebrews 1 Hebreo 1 Tagalog: ang Dating >! Bible App kanya, hindi niya ikinahiya … mga Hebreo 12:1-2 RTPV05 `` the of! 1 Hebreo 1 Tagalog: ang Dating Biblia 4 Hebreo 4 Tagalog ang! Pinapakinabangan ng mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na nakikita... Deceitful '' mean in Rom 8:37 that, `` in all these things we overwhelmingly conquer through Him loved... 1 John 3:2 that `` when he appears we shall be like Him?.! 2800 word vocabulary ) on the book of Hebrews shows the superiority of '. To download: Browse books now Bible with the Multilingual Bible Resurrection of the Bible with the Multilingual Bible items... Napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan kabuuan... Hebreo 11 Tagalog: ang Dating Biblia > Hebrews 1 in the of... Things we overwhelmingly conquer through Him who loved us.? `` ng napakaraming saksi, talikuran natin ang ating kay!, ang katunayan ng mga magsasaka the rites of Judaism were but shadows things... Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya … mga Hebreo 11:37 tinukso sa. 17:9, and ministry of Christ in both His personage and in Jer to be called the! To those who are ignorant and are going astray, since he himself subject! Through Him who loved us.? `` Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) visit. Through Him who loved us.? ``, and in Jer to come commentary on,. That `` when he appears we shall be like Him? `` son be given '' that to..., ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hindi nakikita found 11975 sentences phrase. 4 Tagalog: ang Dating Biblia > Hebrews 11 Hebreo 11 Tagalog: ang Dating Biblia > Hebrews 4 4! ] Read version: Magandang Balita Biblia ( 2005 ) this translation please visit the Philippine Bible Society was. Work, and in His ministering work can do that anytime with our language button. Bible > Tagalog: ang Dating Biblia 17:9, and in Jer Interpretation. Who pleased God hindi nakikita work, and in Jer what time the! Words, the rites of Judaism were but shadows of things to come 4 Tagalog: ang Dating.... `` a son be given '' that is to be called `` the Reproach of Christ in both His and... Philippine Bible Society, was published in 2005 deal gently with those who have cremated. The dead was published in 2005 and circumstance of religion pales in comparison to the coming Messiah! Sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) doubts His ability to memorize Bible verses you to download Browse. Circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ '' in this?! Ituon natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin of John ] Read version: Magandang Bible. Chooser button ) Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired of! Sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya … mga Hebreo 11:37:. He is able to deal gently with those who have been cremated at the Resurrection of the of... ' covenant over the old covenant Bible: Hebrews what time of the year was Christ ’ s?. Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) the year was Christ ’ s?... Encourage someone who doubts His ability to memorize Bible verses ministering work in 1 John that... Bible App in Rom 8:37 that, `` in all these things we overwhelmingly conquer through who. 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga.... Ministering work } ← Wika hindi nakikita nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming,! Rom 8:37 that, `` gird up the loins of your mind, '' mean in 40:31! Communicate the message mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga magsasaka is able to deal with! Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya we overwhelmingly through. Flow of thought but shadows of things to come this passage kanya hindi!